Telekomunikāciju institūta akademiskais personāls

Telekomunikāciju institūta zinātniskais personāls piedalās mācību procesā vadot lekcijas un praktiskus darbus TI bakalaura un maģistratūras studentiem. Pasniegšanas materiāls atjaunojas katru mācību gadu, atbilstoši pasaules tendencēm telekomunikāciju jomā.

 

Mācību personāls

 

Profesori:

Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs

Dr.sc.ing. Gunārs Lauks

Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš

Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs

 

Asoc. profesori:

Dr.sc.ing. Tālis Celmiņš

 

Docenti:

Dr.sc.ing. Pēteris Gavars

Dr.sc.ing. Ansis Kavacis

Dr.sc.ing. Oļģerts Belmanis

Dr.sc.ing. Armands Pundurs

Dipl.ing. Mihails Usanovs

Dipl.ing. Sergejs Vdovins

Dr.sc.ing. Andris Virtmanis

Dipl.ing. Viktors Zagorskis

Dr.sc.ing. Rolands Parts

Dipl.ing. Aleksandrs Čerņakovs-Neimarks

Dr.sc.ing. Gundega Rutka

Dr.sc.ing. Jans Jeļinskis

 

Lektori:

Ms.sc.ing. Elmārs Lipenbergs

Ms.sc.ing. Aleksejs Udaļcovs

Ms.sc.ing. Sandis Spolītis

Ms.sc.ing. Andis Supe

 

Asistenti:

Ms.sc.ing. Andris Skrastiņš

Ms.sc.ing. Sergejs Olonkins

Dr.sc.ing. Gundega Rutka
Dr.sc.ing. Jans Jeļinskis

Nāc studēt telekomunikācijas

 Valsts budžeta finansēto vietu skaits uzņemšanai Telekomunikāciju institūta bakalaura studijās 2014. gadā ir viens no lielākajiem RTU - 150 budžeta vietas!!!