RTU Telekomunikāciju institūts VIAA konferencē

Šā gada 6. aprīlī notika Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizēta konference «Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas ieguldījums izglītībā un zinātnē», kurā RTU Telekomunikāciju institūta direktors prof. Ģirts Ivanovs uzstājās ar lietišķo pētījumu projekta «Nākošās paaudzes kombinēto optiski blīvēto sakaru sistēmu ieviešanas izpēte» prezentāciju.

plakaatsetf

Konferencē tika prezentēti divi lietiešķo pētījumu projekti un divi fundamentālo pētījumu projekti, kas tika izvēlēti kā labākie no septiņpadsmit apstiprinātajiem un septiņdesmit iesniegtajiem projektiem Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finašu instrumenta Akadēmisko pētījumu ietvaros.

Telekomunikāciju institūts realizēja lietišķo pētījumu projektu periodā no 2009. gada 1. oktobra līdz 2010. gada 30. septembrim. Projekta mērķis – ātrdarbīgo optisko blīvēšanas sakaru sistēmu modulācijas metožu un elementu konstrukciju ar augstu drošuma pakāpi izveide WDM sistēmās, izmatojot intensitātes modulācijas tehniku ar dažādu kodēšanas formātu vienlaicīgu pārraidi – tika izpildīts pilnībā. Projekta rezultātā tika aizstāvēta doktora disertācija «Starpkanālu intervāla analīze un novērtējums optiskajās sakaru sistēmās ar viļņgarumdales blīvēšanu», iegūts Latvijas patents «Viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēma ar šaurjoslas filtru» P-09-240 un publicēti vairāki zinātniski raksti starptautiski atzītos un citējamos zinātniskos žurnālos. Vairāk informācijas par projektu VIAA mājaslapā.

«Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas ieguldījums izglītībā un zinātnē» konferencē piedalījās Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju pārstāvji, ārējie sadarbības daļu pārstāvji, projektu vadītāji un izpildītāji, izglītības pārvalžu pārstāvji un metodisko apvienību vadītāji.

 

RTU ETF Telekomunikāciju institūts

Nāc studēt telekomunikācijas

 Valsts budžeta finansēto vietu skaits uzņemšanai Telekomunikāciju institūta bakalaura studijās 2017. gadā ir viens no lielākajiem RTU - 110 budžeta vietas!!!