Zinātniskie pētījumi ar jaunākajām «EXFO» optisko piekļuves pārraides sistēmu mēriekārtām

Pagājušajā nedēļā no 21. līdz 25. martam RTU Telekomunikāciju institūta Šķiedru optikas pārraides sistēmu (ŠOPS) laboratorijā tika veiki zinātniski pētījumi ar jaunākajām «EXFO» optisko piekļuves pārraides sistēmu mēriekārtām.

etf-ti

25. martā noslēdzās mērījumu cikls, kad RTU Telekomunikāciju institūta Šķiedru optikas pārraides sistēmu laboratorijas zinātniskajiem darbiniekiem bija iespēja veikt pētījumus ar jaunākās paaudzes optisko spektra analizatoru, optiskās šķiedras un komponenšu hromatiskās un polarizācijas modu dispersijas mērītājiem, kas izstrādāti uzņēmumā «EXFO» vadoties pēc telekomunikāciju tīklu attīstības tendencēm. Sadarbību ar starptautisko uzņēmumu «EXFO» RTU Telekomunikāciju institūtam izdevās realizēt pilnvērtīgi, kā rezultātā zinātniskie darbinieki: prof. Ģ. Ivanovs, asoc. prof. J. Poriņš, doc. V. Bobrovs, lekt. O. Ozoliņš, asist. A. Udaļcovs ieguva apmācības sertifikātus. Turklāt iegūtie pētījumu rezultāti dos iespēju gan izveidot, gan novērtēt nākošās paaudzes piekļuves sistēmas, kas balstītas uz viļņgarumdales blīvēšanu.

Mērījumu cikla realizācijai atbalstu sniedza RTU Telekomunikāciju institūta absolvente Jana Korčevska, kas ir staptautiskā uzņēmuma «EXFO» darbiniece un atbild par telekomunikāciju sistēmu mēriekārtu izplatīšanu Austrumeiropā, Krievijā un NVS valstīs. Pirms darba starptautiskajā uzņēmumā «EXFO» Jana Korčevska RTU Telekomunikāciju institūtā izstrādāja savu maģistra darbu «Nelineāro optisko efektu ietekmes izpēte WDM sakaru sistēmas», kas bija neatsverams ieguvums darba pieredzes iegūšanai kā tīkla plānošanas inženierim uzņēmumā «Sloane Park» Prāgā, kurā tika veikta augsta blīvuma viļgarumdales blīvēšanu sistēmu projektēšana. Augstvērtīgās izglītības un iegūtās darba pieredzes rezultātā Janai Korčevskai tika piedāvāta darbavieta starptautiskajā uzņēmumā «EXFO».

 

RTU ETF Telekomunikāciju institūts

Nāc studēt telekomunikācijas

 Valsts budžeta finansēto vietu skaits uzņemšanai Telekomunikāciju institūta bakalaura studijās 2017. gadā ir viens no lielākajiem RTU - 110 budžeta vietas!!!