Apsveicam ar veiksmīgu aizstāvēšanos!

Apsveicam bakalaurus un maģistrantus ar veiksmīgu aizstāvēšanos! Šogad Telekomunikāciju institūtā veiksmīgi aizstāvēti vairāk par piecdesmit maģistra darbiem škiedru optikā, mobilajos sakaros, telekomunikāciju un datoru tīklu jomā. Studenti parādīja centību, radošas idejas, teicamu eksperimentālās daļas realizāciju. Rezultātā ar atzīmi izcili ir novērtēti labākie no labākajiem! Sarkanie diplomi tiks izsniegti sešiem maģistriem, tajā skaitā arī Aleksejam Udaļcovam un Sandim Spolītim.

 

M.sc.ing. Alekseja Udaļcova un M.sc.ing. Sanda Spolīša veiksmes stāsti

 

M.sc.ing. Sandis Spolītis:

spolitis"Pēc vidusskolas absolvēšanas iestājos Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātē, un sekmīgi pabeidzu Telekomunikāciju bakalaura akadēmiskās studijas.  Studēt telekomunikācijas izvēlējos tieši šeit, jo izdarot savu izvēli, secināju, ka nekur citur Latvijā nav pieejams šāds materiāli - tehniskais nodrošinājums šajā studiju jomā. Jau sākumā ievēroju, ka studiju process  ir izveidots atbilstoši jaunākajām tendencēm un iespējām telekomunikāciju jomā, kā arī pasniedzēji ir atsaucīgi un profesionāli.

Pēc bakalaura studijām turpināju studijas maģistrantūrā, kuru sekmīgi pabeidzu un ar izcilību aizstāvot savu maģistra darbu šķiedru optikas jomā, ieguvu inženierzinātņu maģistra grādu telekomunikācijās.  Zināšanas, kuras ieguvu telekomunikāciju jomā ir ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas, kas man ļauj pilnvērtīgi konkurēt ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā darba tirgū.

Droši varu teikt, ka esmu izdarījis pareizo izvēli - studēt Telekomunikācijas Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātē un lepojos ar to!'

 

M.sc.ing. Aleksejs Udaļcovs:

alex"Pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas Rīgas 33. vidusskolā, iestājos Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātē. Pēc trijiem veiksmīgi aizvadītiem studiju gadiem un sešām nokārtotām sesijām, sekmīgi pabeidzu studijas Telekomunikāciju programmā, iegūstot inženierzinātņu akadēmisko bakalaura grādu elektrozinātnē.

Bakalaura darba praktiskās daļas izstrāde tika realizēta Baltijas valstīs labākajā šķiedru optiskās pārraides sistēmu (ŠOPS) laboratorijā, kura ir ierīkota tieši RTU Telekomunikāciju institūtā. Studēt telekomunikācijas mani pamudināja tieši tas fakts, ka nevienā citā augstākajā mācību iestādē nav pieejams ne šāds materiāli-tehniskais, ne arī akadēmiskais nodrošinājums. Par to liecina gan institūta darbinieku izstrādāto starptautiski atzīto publikāciju skaits un to citējamība datubāzēs, gan arī izsniegto patentu skaits pēdējos piecos gados. Tas ļāva man spriest par to, ka šeit studiju process ir izveidots atbilstoši jaunākajām telekomunikāciju nozares attīstības tendencēm.

Pēc bakalaura diploma saņemšanas, ne mirkli nešauboties, iestājos Telekomunikāciju institūta maģistrantūrā, kuru pabeidzu ar izcilību. Maģistrantūras studijās bija iespēja iesaistīties zinātniski-pētnieciskajā darbā ŠOPS laboratorijā, piedalīties starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un izstrādāt sava maģistra darba eksperimentālo daļu. Tā rezultātā tika iegūtas ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas, kas ļauj veiksmīgi konkurēt pat starptautiskajā darba tirgū.

Šobrīd varu droši apgalvot, ka izvēle studēt telekomunikācijas Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte bija 100 % pareiza. Lepojos, ka esmu šīs maģistra studiju programmas absolvents un esmu iekļauts RTU absolventu Zelta fondā."

 

RTU ETF Telekomunikāciju institūts

Nāc studēt telekomunikācijas

 Valsts budžeta finansēto vietu skaits uzņemšanai Telekomunikāciju institūta bakalaura studijās 2017. gadā ir viens no lielākajiem RTU - 110 budžeta vietas!!!