Apsveicam Telekomunikāciju institūta doktora studiju programmas konkursa uzvarētājus

Apsveicam Telekomunikāciju institūta 1. kursa jaunos doktorantus ar uzņemšanu doktora studiju programmā - Telekomunikāciju un datoru tīkli. Telekomunikāciju institūts šogad pie sevis uzņēma piecus jaunus doktorantus: Alekseju Udaļcovu, Sandi Spolīti, Jūliju Asmusu, Aleksandru Busarovu un Romasu Pauliku.

Ik gadu Rīgas Tehniskajā universitātē uzreiz pēc svinīgajiem maģistru studiju programmu izlaidumiem tiek izsludināta uzņemšana pilna laika doktora studiju programmās. No 1. līdz 15. jūlijam maģistra studiju programmas reflektantiem bija tiesības pieteikties studijām doktorantūrā. Šogad kopumā uz studijām doktorantūrā tika saņemts vairāk par 120 pieteikumu.

Uzņemšanas rezultāti tika publiskoti 29. jūlijā un kopā ar tiem tika publiskoti arī konkursa par Eiropas Sociālā fonda piešķiršanu 1. kursa doktorantiem 2011./2012. studiju gadam rezultāti. Īpaši jāapsveic Alekseju Udaļcovu un Sandi Spolīti ar šī konkursa veiksmīgu izturēšanu un ESF atbalsta iegūšanu. Jāpiemin, ka abi iepriekšminētie studenti, beidzot maģistrantūru, ieguva sarkano diplomu, jeb diplomu "par izcilību", kas apliecina to spējas nākotnē sekmīgi izstrādāt un aizstāvēt promocijas darbu.

Novēlam jaunajiem doktorantiem veiksmi studijās un pedagoģiskajā dzīvē, kā arī izcilus rezultātus zinātniskajos pētījumos.

 

RTU ETF Telekomunikāciju institūts 

Nāc studēt telekomunikācijas

 Valsts budžeta finansēto vietu skaits uzņemšanai Telekomunikāciju institūta bakalaura studijās 2017. gadā ir viens no lielākajiem RTU - 110 budžeta vietas!!!