Vernera fon Sīmensa izcilības balvas pasniegšana

Šī gada 24. janvārī notika 13. Vernera fon Sīmensa Izcilības balvas laureātu apbalvošana. Stipendijas konkursa kārtībā tika piešķirtas 10 izcilāko maģistra un promocijas darbu autoriem, kuru darbi atbilst Siemens darbības jomām un principiem. Telekomunikāciju institūta maģistratūras absolvents un esošais 1. kursa doktorants Sergejs Olonkins tika atzīts par laureātu maģistra darbu kategorijā.

siemens 2013

Vernera fon Sīmensa balvai (Werner von Siemens Excellence Award) šogad tika izvirzīti RTU un LU doktorantūras un maģistrantūras absolventi, kuri aizstāvējuši promocijas vai maģistra darbu 2011./2012. akadēmiskajā gadā elektrotehnikas, enerģētikas, elektronikas, automātikas, transporta sistēmu un medicīnas inženierijas nozarēs, tādējādi atbalstot Latvijas jaunos eksakto zinātņu talantus valsts ekonomikai nozīmīgās jomās. Siemens Latvijas filiāle kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Latvijas Universitāti (LU) konkursu rīko jau trīspadsmito reizi.

Konkursa 3. kārtā Sergejs Olonkins prezentēja savā maģistra darbā „Optisko signālu pastiprināšanas veidu izpēte WDM sakaru sistēmās” iegūtos rezultātus un tika atzīts par vienu no Vernera fon Sīmensa izcilības balvas laureātiem.

Vernera fon Sīmensa Izcilības balvas mērķis ir atbalstīt Latvijas augstskolu studentu un jauno zinātnieku radošās spējas un veicināt to produktīvu izmantošanu valsts ekonomikai nozīmīgās jomās. Galvenie kritēriji, izvērtējot konkursam pieteiktos zinātniskos darbus, bija idejas novatorisms, risinājuma zinātniskais līmenis un praktiskais pielietojums.

Maģistrantūras absolvents un esošais TI doktorants Sergejs Olonkins izsaka pateicību Telekomunikāciju institūtam, tā akadēmiskajam personālam, direktoram Ģirtam Ivanovam un maģistra darba vadītājam Vjačeslavam Bobrovam par sniegto atbalstu un konsultācijām maģistra darbā veikto pētījumu izstrādē.

 

RTU ETF Telekomunikāciju institūts

Nāc studēt telekomunikācijas

 Valsts budžeta finansēto vietu skaits uzņemšanai Telekomunikāciju institūta bakalaura studijās 2017. gadā ir viens no lielākajiem RTU - 110 budžeta vietas!!!