Vernera fon Sīmensa izcilības balvas pasniegšana

Desmit RTU un LU eksakto zinātņu maģistriem un doktoriem par izciliem zinātniskajiem darbiem 2. februārī 2011. gadā tika pasniegtas Vernera fon Sīmensa Izcilības balvas.

siemens_award

Vernera fon Sīmensa Izcilības balvu un stipendiju promocijas darbu kategorijā saņēma Diāna Žalostība (RTU), Inga Dāboliņa (RTU) un Vjačeslavs Bobrovs (RTU). Maģistra darbu kategorijā Vernera fon Sīmensa Izcilības balva un stipendija piešķirta Jānim Sējānam (RTU), Inesei Parkovai (RTU), Artjomam Obuševam (RTU) un Jekaterinai Porubovai (RTU). Savukārt Vernera fon Sīmensa Izcilības veicināšanas balvu un stipendiju šogad saņēma Dmitrijs Drozds (RTU), Ilze Diebele (LU) un Jeļena Pubule (RTU).

Vernera fon Sīmensa balvai (Werner von Siemens Excellence Award) šogad kopumā tika izvirzīti 26 RTU un LU doktorantūras un maģistrantūras absolventi, kas aizstāvējuši promocijas vai maģistra darbu 2009./2010 akadēmiskajā gadā elektrotehnikas, elektronikas, enerģētikas, transporta sistēmu, medicīnas inženierijas un automātikas nozarēs. Balva tika pasniegta 10 izcilāko darbu autoriem: trīs labākajiem doktora darbu autoriem un četriem maģistra darbu autoriem. Papildus piešķirtas trīs veicināšanas balvas un stipendijas.

«Vernera fon Sīmensa Izcilības balvas konkursam ir būtiska nozīme zinātnes attīstībā. Piešķirot balvas par labākajiem maģistra un promociju darbiem savās darbības nozarēs, «Siemens Osakeyhtio» būtiski atbalsta un stimulē talantīgos jaunos zinātniekus un pētniekus, kā arī veicina zināšanu sabiedrības veidošanos Latvijā,» ir pārliecināts RTU rektors, akadēmiķis Leonīds Ribickis. Balvas ieguvējiem viņš novēlēja veiksmi un neatlaidību, aicināja turpināt darbu zinātnē un atzina, ka pētniecība ir viens no aizraujošākajiem darbiem, ko nav iespējams aizstāt ar citas jomas jaunradi.

Vernera fon Sīmensa balva ir «Siemens Osakeyhtio» Latvijas filiāles ikgadējs atbalsts Latvijas eksakto zinātņu labākajiem speciālistiem par ieguldījumu zinātniskajā darbībā. Piešķirto stipendiju fonds jaunajiem talantiem šogad sasniedz Ls 3500.

Vernera fon Sīmensa Izcilības balvas (Werner von Siemens Excellence Award) pasniegšanas ceremonija 2. februārī notika RTU Mazajā zālē. To organizēja «Siemens Osakeyhtio» Latvijas filiāle sadarbībā ar RTU un LU. Gadskārtējā Vernera fon Sīmensa Izcilības balva šogad tiks pasniegta jau vienpadsmito reizi.

 

RTU ETF Telekomunikāciju institūts

Nāc studēt telekomunikācijas

 Valsts budžeta finansēto vietu skaits uzņemšanai Telekomunikāciju institūta bakalaura studijās 2017. gadā ir viens no lielākajiem RTU - 110 budžeta vietas!!!