RTU Telekomunikāciju institūts starptautiskajā konferencē „BIHTEL 2012” Bosnijā un Hercegovinā

Rīgas Tehniskās universitātes Telekomunikāciju institūts prezentēja jaunākos iegūtos zinātniskos pētījumu rezultātus starptautiskajā IEEE atbalstītā konferencē „IX International symposium on Telecommunications – BIHTEL 2012”, kura norisinājās šī gada 25. - 27. oktobrī Sarajevā, Bosnijā un Hercegovinā.

“BIHTEL 2012 – IX International Symposium on Telecommunications” būdama par devīto no konferenču virknes, kura notiek ik pēc diviem gadiem, pulcē gan pētniekus no akadēmiskajām aprindām, gan arī nozares pārstāvjus, kas darbojas telekomunikāciju jomā, lai pārrunātu jaunākās aktualitātes un turpmākās attīstības perspektīvas šajā tehnoloģiju jomā. BIHTEL 2012 konferenci organizēja Sarajevas Universitātes Elektrotehnikas fakultāte sadarbībā ar mobilo pakalpojumu sniedzējiem BH Telecom, M:tel, kā arī citiem sponsoriem. BIHTEL 2012 konference tehniski tika atbalstīta no IEEE Region 8, IEEE Bosnijas un Hercegovinas nodaļas, IEEE Bosnijas un Hercegovinas Sakaru Biedrības nodaļas un IEEE Bosnijas un Hercegovinas Apvienotās Datoru un Skaitļošanas Intelekta Biedrības nodaļas puses.
BIHTEL 2012 konference sniedza iespējas telekomunikāciju inženieriem, speciālistiem, industrijas pārstāvjiem, pētniekiem un mācībspēkiem apmainīties ar idejām par jaunāko pētniecības darbu, nostādīt tālākus pētījumu virzienus un meklēt sadarbības iespējas visos telekomunikāciju tehnoloģiju aspektos.
RTU Telekomunikāciju institūta zinātniskais personāls šajā konferencē prezentēja sekojošus pētījumu rezultātus, kuri plaši aptver šķiedru optikas piekļuves un maģistrālās sistēmas:
• Vjaceslavs Bobrovs, Sandis Spolitis, Girts Ivanovs, Peteris Gavars - „Performance Improvement of High Speed Spectrum-Sliced Dense WDM-PON System”;
Vjaceslavs Bobrovs, Aleksejs Udalcovs, Rolands Parts,  Ilja Trifonovs - „Evaluation of the Maximum Permissible Transmission Distance for the Mixed-HDWDM Systems”.
Konferenci apmeklēja un savu jaunāko pētījumu rezultātus prezentēja dalībnieki no Bosnijas un Hercegovinas, Slovākijas, Vācijas, Horvātijas, ASV, Turcijas, Kataras, Irānas, Ēģiptes, Grieķijas, Ukrainas, Krievijas, Austrijas, Maķedonijas, Slovēnijas, Spānijas, Korejas un Latvijas. Šī konference ir IEEE atbalstīta, kas apliecina tās nozīmību inženierzinātņu sektorā. Šajā konferencē apstiprinātie un prezentētie pētījumi tiks iekļauti starptautiskajās IEEE Xplore un indeksēti SCOPUS datu bāzēs.
 
RTU ETF Telekomunikāciju institūts

• Sandis Spolitis, Vjaceslavs Bobrovs, Sergejs Berezins, Girts Ivanovs „Optimal Design of Spectrally Sliced ASE Seeded WDM-PON System”.

Nāc studēt telekomunikācijas

 Valsts budžeta finansēto vietu skaits uzņemšanai Telekomunikāciju institūta bakalaura studijās 2017. gadā ir viens no lielākajiem RTU - 110 budžeta vietas!!!