Telekomunikāciju institūta akademiskais personāls

Telekomunikāciju institūta zinātniskais personāls piedalās mācību procesā vadot lekcijas un praktiskus darbus TI bakalaura un maģistratūras studentiem. Pasniegšanas materiāls atjaunojas katru mācību gadu, atbilstoši pasaules tendencēm telekomunikāciju jomā.

 

Mācību personāls

 

Profesori:

Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs

Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš

Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs

Dr.habil.phys. Andris Ozols 

Dr.sc.ing. Ernests Pētersons

  

Asoc. profesori:

Dr.sc.ing. Sandis Spolītis

Dr.sc.ing. Tālis Celmiņš

Dr.sc.ing. Andis Supe

 

Docenti:

Dr.sc.ing. Pēteris Gavars

Dr.sc.ing. Oļģerts Belmanis

Dipl.ing. Mihails Usanovs

Dr.sc.ing. Andris Virtmanis

Dipl.ing. Viktors Zagorskis https://www.linkedin.com/in/viktors-zagorskis-15047a34/

Dr.sc.ing. Rolands Parts

Dipl.ing. Aleksandrs Čerņakovs-Neimarks

Dr.sc.ing. Jans Jeļinskis

Dr.sc.ing. Alberts Kristiņš

Dr.sc.ing. Aleksandrs Ipatovs

Dr.sc.ing. Alfrēds Asars

Dr.sc.ing. Elans Grabs

Dr.sc.ing. Mihails Kuļikovs

Dr.sc.ing. Romans Jerjomins 

 

Lektori:

Ms.sc.ing. Elmārs Lipenbergs

Ms.sc.ing Guntis Ancāns

Ms.sc.ing Inna Kurbatska

Dr.sc.ing. Ingrīda Lavrinoviča

Dr.sc.ing. Sergejs Olonkins

Dr.sc.ing. Andris Skrastiņš

Ms.sc.ing. Jānis Klūga

Ms.sc.ing. Viktors Jeralovičs 

 

Asistenti:

Bs.sc.ing Jānis Braunfelds

Bs.sc.ing Klinta Vilcāne

Dr.sc.ing. Gundega Rutka
Dr.sc.ing. Jans Jeļinskis

Nāc studēt telekomunikācijas

 Valsts budžeta finansēto vietu skaits uzņemšanai Telekomunikāciju institūta bakalaura studijās 2018. gadā ir viens no lielākajiem RTU - 135 budžeta vietas!!!