Mūsdienu cilvēkam dzīvi ir grūti iedomāties bez modernajiem telekomunikāciju līdzekļiem. Mobilo telekomunikāciju, kabeļtelevīzijas un šķiedru optikas pārraides sistēmu attīstība, radio un televīzijas raidstaciju nostiprināšanās rada paaugstinātu pieprasījumu pēc šīs nozares speciālistiem. TI absolventi darbojas Latvijas lielākajās elektronikas un telekomunikāciju nozares organizācijās un slavenu pasaules firmu pārstāvniecībās. Strādājot savā profesijā, viņi vislabāk var izjust mūsdienu pasaules izaicinājumu – sekot līdzi pārmaiņām, nemitīgi attīstīt savas spējas, papildināt zināšanas un būt globālās informācijas sabiedrības aktīvam loceklim.

 

Akadēmiskā darbība

Telekomunikāciju institūta zinātniskais un tehniskais personāls piedalās mācību procesā vadot lekcijas un praktiskos darbus ETF bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studentiem. Pasniegšanas materiāls atjaunojas katru mācību gadu, atbilstoši pasaules tendencēm telekomunikāciju jomā.

 

Zinātniskā darbība

Telekomunikāciju institūta zinātnieki jau vairākus gadus nodarbojas ar teorētiskiem (piem. trafika analīze un sakaru sistēmu matemātiska modelēšana) un eksperimentāliem (piem. maketu izveide, jauno trafika algoritmu pielietošana un jaunu optisko komponenšu izstrāde) dažādu pārraides sistēmu un telekomunikāciju tīklu realizāciju zinātniskajiem projektiem. Galvenie rezultāti katru gadu tiek publicēti starptautiskajos zinātniskajos žurnālos.

 

Komerciālā darbība

Šobrīd pasaulē notiek milzīga informācijas pārraides apjoma palielināšanās un tam atbilstoša telekomunikāciju tīklu attīstība. Savukārt, lai nodrošinātu informācijas ātrdarbīgu pārraidi, ir nepieciešams attīstīt augstas kvalitātes nākošās paaudzes optiskos tīklus (NGON). Optiskās pārraides sistēmas jau kopš pašiem pirmsākumiem ir spējušas piedāvāt jaunas iespējas pārraidāmas informācijas apjoma palielināšanai, kas ir nosacīts ar optiskās šķiedras plašo darbības frekvenču joslu. Rezultātā, šķiedru optiskās pārraides sistēmas (ŠOPS) ir kļuvušas par vienu no svarīgākajām telekomunikāciju hierarhijas sastāvdaļām, kuru integrācija ar eksistējošām tehnoloģijām veicina strauju optisko tīklu attīstību un plašu ieviešanu visās telekomunikāciju nozarēs. Telekomunikāciju institūta personāls piedāvā plašu pakalpojuma klāstu telekomunikāciju operatoriem, sākot no projektu sagatavošanas un beidzot ar instalācijas un tīkla analīzes darbiem.

Nāc studēt telekomunikācijas

 Valsts budžeta finansēto vietu skaits uzņemšanai Telekomunikāciju institūta bakalaura studijās 2018. gadā ir viens no lielākajiem RTU - 135 budžeta vietas!!!