TI Scientific results

The main published methodological materials

 

Nr.

Author (s)

Title

Nr. of pages

1

Karnītis E., Virtmanis A.

„Broadband Communications in Latvia: Development and Prospects” - Riga: LU press, 2015.

ISBN:978-9984-45-965-3

152 p.

2

Poriņš J., Bobrovs V., Ivanovs Ģ.

„Optical Communications Systems” – InTech Publishing House, Book editor Dr. Narottam Kumar Das, Monash University, Australia, 2012.

ISBN: 978-953-51-0170-3

274 p.

3

Ļašuks I.

„Viļņgarumdales blīvēšanas tehnoloģijas izmantošana pasīvajos piekļuves infrastruktūras risinājumos” – Rīga: RTU izdevniecība, 2012.

ISBN: 978-9934-10-268-4

46 p.

4

Jeļinskis J.

„Fuzzy-Logic Based Asmission Control for MPLS-TE/GMPLS Networks” – Rīga: RTU Publishing House, 2011.

ISBN 978-9934-10-257-4

43 p.

5

Ļašuks I.

The use of WDM technology in passive optical access infrastructure solutions” – Rīga: RTU Publishing House, 2012.

ISBN 978-9934-10-267-7

48 p.

6

Kļevecka I.

„Sakaru tīklu noslodzes īstermiņa prognozēšana ar neironu tīkliem” – Rīga: RTU izdevniecība, 2011.

ISBN 978-9934-10-150-2

32 p.

7

Jeļinskis J.

„Faziloģikas Balstīta Piekļuves Vadība MPLS-TE/GMPLS Tīklos” – Rīga: RTU izdevniecība, 2011.

ISBN 978-9934-10-258-5

43 p.

8

Kļevecka I.

„Neural networks for short-term forecasting of network traffic” – Rīga: RTU Publishing House, 2011.

ISBN 978-9934-10-151-9

32 p.

9

Bobrovs V.

„Analyzing and evaluation of channel interval in wavelenght division multiplexing transmission systems” – Rīga: RTU Publishing House, 2010.

ISBN 978-9934-10-031-4

38 p.

10

Bobrovs V.

„Starpkanālu intervāla analīze un novērtējums optiskajās sakaru sistēmās ar viļņgarumdales blīvēšanu” – Rīga: RTU izdevniecība, 2010.

ISBN 978-9934-10-030-7

38 p.

11

Parts R.,

Poriņš J.

„DSL tehnoloģijas: teorija un pielietojumi” – Rīga: RTU izdevniecība, 2010.

ISBN 978-993-410-105-2

57 p.

12

Ivanovs Ģ., Poriņš J., Bobrovs V., Ozoliņš O.

Laboratorijas darbi priekšmetā “Šķiedru optikas pārraides sistēmas” – Rīga: RTU ETF Telekomunikāciju institūts, 2010.

82 p.

13

Ivanovs Ģ., Poriņš J., Bobrovs V., Ozoliņš O.

Laboratorijas darbu apraksti priekšmetā “Sakaru virzošās sistēmas” – Rīga: RTU ETF Telekomunikāciju institūts, 2010.

60 p.

14

Bobrovs V., Ozoliņš O., Belmanis O.

Metodiski norādījumi „Bakalaura darba izstrādāšanai Inženierzinātņu bakalaura grāda iegūšanai Inženierzinātņu nozares Telekomunikāciju apakšnozarē” – Rīga, RTU ETF Telekomunikāciju institūts, 2010.

10 p.

 

15

Parts R.

Evaluation of potential performance of xDSL technologies in the local telecommunications networks” – Rīga: RTU Publishing House, 2009.

ISBN 978-9984-32-017-5

44 p.

16

Lauks G.

Lekciju konspekts „Markova procesi”, Rīga: RTU ETF Telekomunikāciju institūts, 2009.

92 p.

17

Parts R.

„xDSL tehnoloģiju potenciālo iespēju novērtējums vietējos telekomunikāciju tīklos” – Rīga: RTU izdevniecība, 2009.

ISBN 978-9984-32-017-5

44 p.

18

Bobrovs V., Ozoliņš O., Belmanis O.

Metodiski norādījumi Pētnieciska darba izstrādāšanai Inženierzinātņu maģistra grāda iegūšanai Inženierzinātņu nozares Telekomunikāciju apakšnozarē – Rīga: RTU ETF Telekomunikāciju institūts, 2009.

13 p.

 

19

Rutka G.

„The use of neural network models for internet traffic prediction” – Rīga: RTU Publishing House, 2008.

36 p.

20

Poriņš J.

„Nonlinear Effects in Optical Fibers” – Rīga: RTU Publishing House, 2008.

ISBN 978-9984-32-711-2

45 p.

21

Rutka G.

„Neironu tīklu modeļu lietošana interneta datplūsmas prognozēšanā” – Rīga: RTU izdevniecība, 2008.

ISBN 978-9984-32-723

44 p.

22

Kavacis A., Lauks G.

Metodiskie līdzekļi “Daudz-protokolu iezīmju komutēšana  MPLS” – Rīga: RTU izdevniecība, 2008,

ISBN 978-9984-32-795-2

378 p.

23

Poriņš J.

„Nelineārie efekti optiskajās šķiedrās” – Rīga: RTU izdevniecība, 2008.

ISBN 978-9984-32-723-8

44 p.

24

Lauks G.

Lekciju konspekts „Masu apkalpošanas sistēmu simulācija” –Rīga: RTU ETF Telekomunikāciju institūts, 2008.

78 p.

25

Belmanis O., Ekmanis M., Skrastiņš A.

„Laboratorijas darbi maršrutētāju laboratorijā” – Rīga: RTU Publishing House un Blackboard, 2008.

80 p.

26

Popov V., Kavacis A., Vēvers M.

English-Russian-Latvian Dictionary, Scientific Editor: Andris Virtmanis “Achronyms and Abbreviations in Communications” – Rīga: RTU Publishing House, 2008.

ISBN 978-9984-32-052-6

545 p.

27

Parts R., Kaļiņina K.

Laboratorijas darbu apraksti priekšmetā "Pārraides sistēmas" –Rīga: RTU ETF Telekomunikāciju institūts, 2005.

160 p.

28

Ivanovs Ģ., Poriņš J.

Laboratorijas darbu apraksti priekšmetā "Sakaru līnijas" – Rīga: RTU ETF Telekomunikāciju institūts, 2004.

68 p.

29

Ivanovs Ģ., Lauks G., Liberts G., Poriņš J.

„Šķiedru optikas izmantošana vietējās sakaru sistēmās” – Rīga: RTU izdevniecība, 2004.

285 p.

 

ESF

 

eraf

 

norway

eea

 

 

EK_logo_ar_atsauci