Zinātniskie rezultāti

Patenti

 1. Nr. P-17-20, “WDM-PON pārraides sistēma ar pilnīgi optisku kanālu izdalīšanas un pievienošanas funkciju”, 04.04.2017;
 2. Nr. P-16-108, "Dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta optiskā sakaru sistēma", 23.12.2016;
 3. Nr. P-16-104, "Sistēma un metode telekomunikāciju optiskās šķiedras nelinearitātes koeficienta mērījumiem", 6.12.2016;
 4. Nr. EP2879316, "Optical communication system with a polarization diversity optical device", 03.06.2015 (Eiropas);
 5. Nr. LV-15043, "Viļņgarumdales blīvēta šķiedru optiskās piekļuves sakaru sistēma ar daudzkanālu gaismas avotu", 20.07.2015;
 6. Nr. EP2775643, "High density wavelength division multiplexing passive optical network", 10.09.2014 (Eiropas);
 7. Nr. EP2687887, "Optical fiber connector assembly", 22.01.2014 (Eiropas);
 8. Nr. LV-14628, "Šķiedru optiskā piekļuves sistēma WDM-PON ar dispersijas kompensāciju", 20.04.2013;
 9. Nr. LV-14557 „Viļņa garuma filtru efektīvās caurlaides joslas mērījumu shēma”, 2012.gadā;
 10. Nr. LV-14586 „Erbija leģētas optiskās šķiedras pastiprinātājs viļņgarumdales blīvēšanas sistēmām”, 2012.gadā;
 11. Nr. LV-14546 „Spektrāli efektīva viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēma”, 2012.gadā;
 12. Nr. LV-14494 „Šķiedras Brega refleksijas režģa savienotājs-sazarotājs ar fiksēto viļņu garumu”, 2011.gadā;
 13. Nr. LV-14440 „Spektrāli sagriezts platjoslas gaismas avots viļņgarumdales blīvēšanas pasīvajā optiskajā tīklā”, 2011.gadā;
 14. Nr. LV-14296 „Telekomunikāciju optiskās šķiedras nelineārā koeficienta mērījumu shēma”, 2010.gadā;
 15. Nr. LV-14262 „Kombinēta viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēma”, 2010.gadā;
 16. Nr. LV-14107 „Viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēma ar šaurjoslas filtru”, 2009.gadā.
 
 

 

ESF

 

eraf

 

norway

eea

 

 

EK_logo_ar_atsauci