RTU Telekomunikāciju institūts starptautiskajā konferencē „ICAT'Riga”

ATScience Academic Publishing Group, Selcuk Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte kopā ar citām universitātēm Rīgā, 2017. gada 12. - 15. septembrī organizēja 6. Starptautisko konferenci par progresīvām tehnoloģijām un zinātnēm (ICAT'Riga)

icat17

ICAT'Riga galvenais mērķis ir iepazīstināt ar jaunākajiem zinātnes pētījumiem un rezultātiem, kas saistīti ar visām elektrotehnikas apakšnozarēm. Šī konference dod iespēju dažādu jomu deleģētajām personām apmainīties ar jaunām idejām un pieredzi, nodibināt biznesa vai pētniecības attiecības un atrast globālos partnerus turpmākai sadarbībai.

Mēs ceram, ka konferences rezultāti dos ievērojamu ieguldījumu šajā zinātnes jomā. Konferences organizējošā komiteja priecājas aicināt potenciālos autorus iesniegt oriģinālos manuskriptus ICAT'Riga.

Visi papīra iesniegumi tiks dubultmaskēti, pārskatīti un izvērtēti, pamatojoties uz oriģinalitāti, tehnisko un / vai pētījumu saturu / dziļumu, pareizību, atbilstību konferencei, iemaksām un lasāmību.

IEEE Latvia nodaļa ir ICAT'Riga tehniskais sponsors. Tiesvedība notiks IEEE Explore.

Konferencē iesniegtos atlasītos dokumentus publicēs viens no šiem žurnāliem:

  • International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering (IJISAE)
  • International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers (IJAMEC)
  • International Journal of Energy Applications and Technology (IJEAT).

 

RTU ETF Telekomunikāciju institūts

• Sandis Spolitis, Vjaceslavs Bobrovs, Sergejs Berezins, Girts Ivanovs „Optimal Design of Spectrally Sliced ASE Seeded WDM-PON System”.

Nāc studēt telekomunikācijas

 Valsts budžeta finansēto vietu skaits uzņemšanai Telekomunikāciju institūta bakalaura studijās 2018. gadā ir viens no lielākajiem RTU - 135 budžeta vietas!!!