Stipendijas

Pamata stipendiju var saņemt budžeta  studenti.

RTU stipendijas saņem studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās.

 

Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studējošais, kurš:

  1. sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus; 
  2. pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

Stipendiju piešķir fakultātes stipendiju piešķiršanas komisija.

Lai pieteiktos stipendijai, jāaizpilda un jāiesniedz komisijai iesniegums.

Augstākās izglītības iestāde stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norādītajā norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā bankās, ar kurām RTU noslēgti līgumi.

 

Vairāk par RTU stipendijām var uzzināt šeit.

Nāc studēt telekomunikācijas

 Valsts budžeta finansēto vietu skaits uzņemšanai Telekomunikāciju institūta bakalaura studijās 2018. gadā ir viens no lielākajiem RTU - 135 budžeta vietas!!!