Zinātniskie projekti

 1. „Kombinēto viļņgarumdales blīvēto šķiedru optisko sakaru sistēmu izstrāde”, Nr. FLPP-2011/15, RTU;
 2. „Inovatīvo metožu izpēte mobilo sakaru tīklu pārklājuma mērīšanai”, Nr. FLPP 2011, RTU;
 3. „Nelineārā optiskā koeficienta mērīšanas metožu izpēte ŠOPS”, Nr. ZP 2010, RTU;
 4. „Nākošās paaudzes kombinēto optiski blīvēto sakaru sistēmu ieviešanas izpēte”, Nr. EEZ09AP-42/09, EEZ grants;
 5. „Optiskā signāla polarizācijas stāvokļa noteikšanas metodes ŠOPS”, Nr. ZP2009/6, RTU;
 6. „Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas”, Valsts pētījumu programmas novirziens - elektrosakaru sistēmu drošums un drošība, Nr. V7408.1, RTU;
 7. „Trafika apvienošanas izpēte „IP virs WDM tīklos”, Nr. ZP 2008/16, RTU;
 8. „Trafika vadības izpēte „dzīsla līdz mājai” optiskajā sakaru sistēmā”, Nr. ZP 2007/13, RTU;
 9. „Perspektīvo optiskās blīvēšanās elementu izpēte un metroloģija”, Nr. U7104, RTU;
 10. „Ultraīso impulsu tehnoloģijas optisko sakaru spektrālās blīvēšanās sistēmās”, Nr. 01.0844, LZP;
 11. „Nelineāru efektu novērtējums WDM sistēmās”, Nr. R7214, RTU;
 12. „Ātrdarbīgo optisko blīvēšanas sakaru sistēmu izstrāde un novērtējums”, Nr. R7365, RTU;
 13. „Modernu optisko sakaru sistēmu izpēte un to elementu izstrāde”, Nr. 96.0490, LZP;
 14. „Daudzviļņu optisko sakaru sistēmu izpēte un pielietošanas iespējas”, Nr. 01.0844, LZP.

 

ESF

 

eraf

 

norway

eea

 

 

EK_logo_ar_atsauci