Zinātniskie projekti

 1. "Kombinēto viļņgarumdales blīvēto šķiedru optisko sakaru sistēmu izstrāde", Nr. FLPP-2011/15, RTU;
 2. "Inovatīvo metožu izpēte mobilo sakaru tīklu pārklājuma mērīšanai", Nr. FLPP 2011, RTU;
 3. "Nelineārā optiskā koeficienta mērīšanas metožu izpēte ŠOPS", Nr. ZP 2010, RTU;
 4. "Nākošās paaudzes kombinēto optiski blīvēto sakaru sistēmu ieviešanas izpēte", Nr. EEZ09AP-42/09, EEZ grants;
 5. "Optiskā signāla polarizācijas stāvokļa noteikšanas metodes ŠOPS", Nr. ZP2009/6, RTU;
 6. "Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas", Valsts pētījumu programmas novirziens - elektrosakaru sistēmu drošums un drošība, Nr. V7408.1, RTU;
 7. "Trafika apvienošanas izpēte "IP virs WDM tīklos", Nr. ZP 2008/16, RTU;
 8. "Trafika vadības izpēte "dzīsla līdz mājai" optiskajā sakaru sistēmā", Nr. ZP 2007/13, RTU;
 9. "Perspektīvo optiskās blīvēšanās elementu izpēte un metroloģija", Nr. U7104, RTU;
 10. "Ultraīso impulsu tehnoloģijas optisko sakaru spektrālās blīvēšanās sistēmās", Nr. 01.0844, LZP;
 11. "Nelineāru efektu novērtējums WDM sistēmās", Nr. R7214, RTU;
 12. "Ātrdarbīgo optisko blīvēšanas sakaru sistēmu izstrāde un novērtējums", Nr. R7365, RTU;
 13. "Modernu optisko sakaru sistēmu izpēte un to elementu izstrāde", Nr. 96.0490, LZP;
 14. "Daudzviļņu optisko sakaru sistēmu izpēte un pielietošanas iespējas", Nr. 01.0844, LZP
 15. "Nākamās paaudzes ātrdarbīgas šķiedru optiskās piekļuves sistēmas (NG-FAST)", Nr.: 1.1.1.2/VIAA/1/16/044, Starptautiski izvērtēts pēcdoktorantūras projekts;
 16. "Pilnīgi optiskā signālu atjaunošana pielietojot nelineāros optiskos efektus (RETUNE)",, Nr.: 1.1.1.2/VIAA/1/16/151, Starptautiski izvērtēts pēcdoktorantūras projekts;
 17. "Pasīvi šķiedru optiskie sensori energoefektīvai transporta infrastruktūras tehniskā stāvokļu uzraudzībai", Nr.: 1.1.1.1/16/A/072, ERAF un Valsts finansējums;
 18. "Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai un viedai pilsētai un sabiedrībai" (VPP SOPHIS),  Nr.: 10-4/VPP-4/11., VPP;
 19. "Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai", Nr.: 2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016., ESF;
 20. "(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide", Nr.: 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006., ERAF;
 21. "Ātrdarbīgo optisko piekļuves tīklu un elementu izstrāde", Nr.: 2010/0270/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/002., ERAF;
 22. "Polarizācijas izmaiņu novērtējums un PMD kompensatora izstrāde optiskajām viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēmām", Nr.: ZP-2012/26, RTU.

 

ESF

 

eraf

 

norway

eea

 

 

EK_logo_ar_atsauci