Telekomunikāciju institūta studiju programmas

 

Programma:      

Telekomunikācijas

(bakalaurs

Telekomunikācijas

(maģistrs) 

Telekomunikācijas

(doktors) 

Nosaukums: Telekomunikācijas  Telekomunikācijas Telekomunikācijas
Nozare: Telekomunikācijas Telekomunikācijas Telekomunikācijas
Studiju līmenis: Bakalaura akadēmiskās studijas Maģistra akadēmiskās studijas Doktora studijas
Studiju apjoms: 122 kredītpunkti 82 kredītpunkti 192 kredītpunkti
Studiju veids: Pilna laika (dienas) Pilna laika (dienas) Pilna laika (dienas)
Studiju ilgums: 3 gadi 2 gadi 4 gadi
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē Inženierzinātņu akadēmiskais maģistra grāds telekomunikācijās Inženierzinātņu doktors
Licences Nr. Programma akreditēta no 31.05.2013 līdz 31.05.2019,Nr. 023-1305 Programma akreditēta no 31.05.2013 līdz 31.05.2019,Nr. 023-1306 Programma akreditēta no 31.05.2013 līdz 31.05.2019,Nr. 023-1933

Programmas

direktors:

Prof. Dr.sc.ing.

Vjačeslavs Bobrovs

Prof. Dr.sc.ing.

Vjačeslavs Bobrovs

Prof. Dr.sc.ing.

Vjačeslavs Bobrovs

 

Programma:      

Transporta

elektronika un
telemātika

(bakalaurs) 

Transporta
elektronika un
telemātika

(maģistrs)

Transporta
elektronika un
telemātika

(maģistrs)

Nosaukums:

Transporta
elektronika un
telemātika

 Transporta

elektronika un
telemātika

Transporta

elektronika un
telemātika

Nozare: Telekomunikācijas Telekomunikācijas Telekomunikācijas
Studiju līmenis:

Bakalaura

profesionālās
studijas

Maģistra

profesionālās
studijas

Maģistra

profesionālās
studijas

Studiju apjoms: 160 kredītpunkti 60 kredītpunkti 100 kredītpunkti
Studiju veids: Pilna laika (dienas) Pilna laika (dienas) Pilna laika (dienas)
Studiju ilgums: 4 gadi 1,5 gadi 2,5 gadi
Iegūstamais grāds:

Profesionālais

bakalaura grāds
transporta
elektronikā un
telemātikā un
elektronikas
inženiera
kvalifikācija

Profesionālais

maģistra grāds
transporta
elektronikā un
telemātikā

Profesionālais

maģistra grāds
transporta
elektronikā un
telemātikā un
elektronikas
inženiera
kvalifikācija

Licences Nr.

Programma

akreditēta no
31.05.2013 līdz
31.05.2019, Nr.
04051-54

Programma

akreditēta no
31.05.2013 līdz
31.05.2019, Nr.
04051-55

Programma

akreditēta no
31.05.2013 līdz
31.05.2019, Nr.
04051-55

Programmas

direktors:

Dr.sc.ing., vadošais

pētnieks
Aleksandrs
Ipatovs

Dr.sc.ing., vadošais

pētnieks
Aleksandrs
Ipatovs

Dr.sc.ing., vadošais

pētnieks
Aleksandrs
Ipatovs

Nāc studēt telekomunikācijas

 Valsts budžeta finansēto vietu skaits uzņemšanai Telekomunikāciju institūta bakalaura studijās 2018. gadā ir viens no lielākajiem RTU - 135 budžeta vietas!!!