Telekomunikāciju institūta zinātniskās pētniecības intereses

 1. Optisko pārraides sistēmu matemātiska modelēšana, projektēšana un ieviešana;
 2. Optisko pārraides sistēmu spektrālās efektivitātes un minimālā starpkanālu intervāla pētījumi;
 3. Nelineārie optiskie efekti optiskajās pārraides sistēmās un nelineārais laušanas koeficients optiskajās šķiedrās;
 4. Optiskās pārraides sistēmas piekļuves tīklos: FTTx, WDM-PON, WDM-Direct;
 5. Pasīvās optiskās komponentes filtrēšanai (Plāno kārtiņu filtri, šķiedras Brega režģi, viļņvadu masīva režģi un citi), optiskie multipleksori un demultipleksori;
 6. Difraktīvie hologrāfiskie polarizācijas demultipleksori organiskos materiālos un Brega refleksijas režģi planāros amorfos halkogenīdos un masīvos organiskos fotorezistos;
 7. Pilnīgi optiska viļņa garuma pārveidošana un laika apgabala blīvēšana;
 8. Uz inteliģenci balstīti sakaru tīkli;
 9. Jaunas paaudzes augsta ātruma tīkla trafika modeļi ar lēmuma pieņemšanu trafika vadības plāksnē;
 10. Skaru tīklu analīze: trafika inženierija, drošība.

 

Pašreizējie un iepriekšējie promocijas darbi:

 1. Ātrdarbīgu pasīvo optisko tīklu izveide un izpēte;
 2. Augstas spektrālas efektivitātes šķiedru optikas pārraides sistēmu izpēte un novērtējums;
 3. Nelineārā laušanas koeficienta mērīšanas metodes telekomunikāciju optiskajās šķiedrās;
 4. Komplekso adaptīvo sistēmu metodes telekomunikāciju tīklu vadības uzdevumos;
 5. Maršrutēšanas algoritmu optimizācija neatliekamo zvanu centros;
 6. Atrdarbīgo šķiedru optikas pārraides sistēmu izstrāde un pielietojums;
 7. Optisko filtru izpēte un optimizācija viļņa garuma blīvēšanas sistēmās;
 8. Heiristiskie algoritmi trafika vadībai WDM tīklos;
 9. Multi-hopu pašorganizējošo bezvadu tīklu optimizācija ar ģenētiskiem algoritmiem;
 10. Starpkanālu intervāla analīze un novērtējums optiskajās sakaru sistēmās ar viļņgarumdales blīvēšanu;
 11. Nelineārie optiskie efekti optiskajās šķiedrās;
 12. xDSL tehnoloģiju potenciālo iespēju novērtējums vietējos telekomunikāciju tīklos;
 13. Sakaru tīklu noslodzes īstermiņa prognozēšana ar neironu tīkliem;
 14. Neironu tīklu modeļu lietošana interneta datplūsmas prognozēšanā;
 15. Resursu un atļauju vadība nākošās paaudzes tīklos;
 16. Uz nestriktās loģikas balstītas metodes resursu vadībai NGN tīklos;
 17. Video pārraides pakalpojumu kvalitātes pētījumi pakešu tīklos;
 18. Spektrālā efektivitāte un pārraides energoefektivitāte viļņgarumdales blīvētos optiskos tīklos;
 19. Ātrdarbīgu optisko piekļuves sakaru sistēmu izstrāde un novērtējums;
 20. Parametrisko un kombinēto pastiprinātāju pielietojuma izpēte WDM sakaru sistēmās;
 21. Optiskais Kerra efekts telekomunikāciju šķiedru mērījumos un signālu atjaunošanā;
 22. Viļņa garuma filtru analīze un realizācija šķiedru optikas pārraides sistēmās;
 23. Viļņgarumdales blīvēšanas tehnoloģijas izmantošana pasīvajos piekļuves infrastruktūras risinājumos;
 24. Sakaru tīklu noslodzes īstermiņa prognozēšana ar neironu tīkliem;
 25. Faziloģikas balstīta piekļuves vadība MPLS-TE/GMPLS tīklos.

 

ESF

 

eraf

 

norway

eea

 

 

EK_logo_ar_atsauci