Telekomunikāciju institūta studiju programmas

 

Programma:      

Telekomunikācijas

(bakalaurs

Telekomunikācijas

(maģistrs) 

Telekomunikācijas

(doktors) 

Nosaukums: Telekomunikācijas  Telekomunikācijas Telekomunikācijas
Nozare: Telekomunikācijas Telekomunikācijas Telekomunikācijas
Studiju līmenis: Bakalaura akadēmiskās studijas Maģistra akadēmiskās studijas Doktora studijas
Studiju apjoms: 122 kredītpunkti 82 kredītpunkti 192 kredītpunkti
Studiju veids: Pilna laika (dienas) Pilna laika (dienas) Pilna laika (dienas)
Studiju ilgums: 3 gadi 2 gadi 4 gadi
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē Inženierzinātņu akadēmiskais maģistra grāds telekomunikācijās Inženierzinātņu doktors
Licences Nr. Programma akreditēta no 31.05.2013 līdz 31.05.2019,Nr. 023-1305 Programma akreditēta no 31.05.2013 līdz 31.05.2019,Nr. 023-1306 Programma akreditēta no 31.05.2013 līdz 31.05.2019,Nr. 023-1933

Programmas

direktors:

Prof. Dr.sc.ing.

Ģirts Ivanovs

Prof. Dr.sc.ing.

Ģirts Ivanovs

Prof. Dr.sc.ing.

Ģirts Ivanovs 

Nāc studēt telekomunikācijas

 Valsts budžeta finansēto vietu skaits uzņemšanai Telekomunikāciju institūta bakalaura studijās 2014. gadā ir viens no lielākajiem RTU - 150 budžeta vietas!!!